14 augusti 2012, 11:47

Hösten 2012: priser på livsmedel förutspås stiga

Hösten 2012: priser på livsmedel förutspås stiga

Livsmedelspriser i hela världen har stigit plötsligt på grund av ösregn i Brasilien, torka i USA, Indonesien och Australien. FN:s livsmedelsorganisation är orolig över denna situation och hyser farhågor att prisstigningen kan leda till en jordbrukskris som 2007-2008.

Livsmedelspriser i hela världen har stigit plötsligt på grund av ösregn i Brasilien, torka i USA, Indonesien och Australien. FN:s livsmedelsorganisation är orolig över denna situation och hyser farhågor att prisstigningen kan leda till en jordbrukskris som 2007-2008. Det ryska jordbruksministeriet påstår att Ryssland inte ämnar begränsa spannmålsexporten detta år och gör därmed sin insats i bekämpningen av livsmedelskrisen.

Regnen i Brasilien och torkan i USA, Kazakstan, Ukraina och även Ryssland har lett till att skördar blivit mindre än vanligt. Livsmedelsorganisationen brukar inte offentliggöra sina redovisningar, men den började slå larm i juli då prisstigningen plötsligt inträffade. Majpriser var också oroande, sade Jelena Tiurina, generaldirektör för Institutet för jordbruksmarknadsföring:

- Preliminära prognoser om årets skördar är sämre än i fjol. Spannmålsskördarna väntas minska betydligt, vilket redan lett till att vetepriser stigit med 30-35 % i olika regioner. Det betyder att mjölet också blir dyrare.

Mot bakgrund av de skrämmande prognoserna är Ryssland lugnt. Regeringen påstår att spannmålsexporten inte kommer att begränsas. Vicepremiärminister Arkadij Dvorkovitj menade att det inte finns några anledningar att göra det, men tillade att exportavgifter kan införas år 2013. Ryssland hotas i alla fall inte av en livsmedelskris, fortsätter Jelena Tiurina:

- Man kan säkert påstå att vi inte kommer att drabbas av livsmedelsbristen. Prisstigningen med över 15 % är inte utesluten, då minskar förbrukningsvolymen och befolkningen börjar köpa billigare produkter. Ryssland ingår i fem ledande spannmålsexportörer på den internationella marknaden. Detta år kan exportsiffran minska.

Enligt vicepremiärminister Dvorkovitj finns det inga anledningar att börja sälja spannmålet från landets strategiska reserv. Därför är spannmålspriser fortfarande ganska stabila. För närvarande har det samlats upp 37 miljoner ton jämfört med 38,7 miljoner i fjol. Ryssland har dock i alla fall chans att göra sin insats i förebyggandet av en livsmedelskatastrof.

  •  
    dela via