15 augusti 2012, 13:35

Den osynliga ubåten

Den osynliga ubåten

En rysk ubåt, försedd med bevingade långdistansmissiler, har i en hel månad patrullerat Mexikanska golfens vatten utanför USA:s kust helt obemärkt. Båten uppspårades först när den väl hade lämnat området. Detta uppger den amerikanska tidningen Washington Free Beacon med hänvisning till en anonym högt uppsatt källa i Pentagon.

Den ryska mångfunktionella ubåten av projektet 971 Sjtjuka-B (Nato-rapporteringsnamn: Akula) patrullerade den amerikanska kusten i flera veckor i juni-juli i år. Varken amerikanska satelliter eller hydroakustiska sensorer förmådde att detektera ubåtens närvaro. Ubåten blottades först efter att ha lämnat USA:s kustvatten.

Härmed lyckades ryska sjömän utan att kränka vare sig internationell lagstiftning eller en suverän stats territorium med att utföra en räcka taktiska och strategiska uppdrag. För det första genomförde man övningsprogrammet framgångsrikt. För det andra fick de ryska militärerna tag i unika uppgifter gällande amerikanska fartyg och ubåtars förflyttningar i denna region. För det tredje uppvisade Ryssland klart och tydligt för USA att det inte finns något som ett felfritt och helt oklanderligt säkerhetssystem, understryker statsvetaren Vladimir Jevsejev:

– Detta är en illustrativ läxa åt Washington att man inte bör påtrycka ens utrikespolitiska mönster med styrka. Andra stater besitter ju också en viss militär potential. USA måste inse sin egen sårbarhet till och med vad gäller luftvärnssystemet, som är föga effektivt mot bevingade missiler som flyger på små höjder. Atomdrivna ubåtar kompletteras just med bevingade missiler, som varken kan blottas eller avvärjas med konventionella luftvärnssystem. Detta påvisar tydligt att ett luftvärnssystem inte kan vara ideellt. Ur denna synvinkel faller myten om USA:s militära osårbarhet sönder. Kanhända kommer USA att i och med detta revidera sin ostraffbara utrikespolicy.

Om militära specialister i Ryssland gratulerar varandra med den framgångsrika missionen så jobbar deras kollegor i USA hårt på att avslöja hål i försvaret. Man är uppenbarligen oroad, trots att offentliga kommentarer från USA:s försvarsmakt inte kommit än.

Projektet Sjtjuka-B är bastypen för mångfunktionsubåtar vid Rysslands sjöförsvar. Ubåten gjorde sig känd för sin enorma smygpotential. Allt som allt har det framställts 15 stycken av sådana ubåtar, av vilken en hyrs ut till Indien.

  •  
    dela via