4 september 2012, 15:25

Kall fusion vs. plutonium

Kall fusion vs. plutonium

Rymdforskningens utveckling med hjälp av interplanetariska rymdstationer kommer i fortsättningen att bromsa, spår västerländska experter. Orsaken är att det internationella förrådet med plutonium-238, anhopat under framställning av kärnvapen, börjar tyna bort. Det är just denna isotop som driver rymdapparaternas batterier på stort avstånd från Solen, där solbatterier är ineffektiva.

Plutonium-238 har utnyttjats inom rymdforskning i flera årtionden. Till och med rymdapparaterna Pioneer och Voyager, uppskjutna till Solsystemets utkanter på 1970-talet, utrustades med plutoniumkapslar. Apparater av Voyager-klassen är fortfarande i drift. Värmen från isotopernas klyvning när rymdstationen Cassini utanför Saturnus samt Marsfordonet Curiosity, som förresten löper på ryskt plutonium, eftersom USA lade ner dess framställning på 80-talet. Dock börjar även ryska plutoniumförråd tryta så småningom. Samtidigt har Ryssland för avsikt på 2020-talet landa en sond på Jupiters måne Ganymedes. Det kommer inte att uppstå några som helst problem trots att den brukliga energikällan är på upphällningen, menar Viktor Sinjavinskij, sakkunnig vid rymdbyrån Energija:

Plutonium kan även framställas på kärnkraftsverk. Under brytning av uran bildas det plutoniumisotoper, däribland de som brukas vid atomdrivna generatorer. Att utgallra plutonium av uttjänat kärnbränsle är också möjligt, fastän inte billigt.

Ytterligare ett tillvägagångssätt är att utvinna plutonium-238 av neptunium-237, vilket är även lättare att utföra. Det behövs enbart att sätta upp produktionslokaler, och Nato jobbar på detta.

I USA blev återvinning av kärnbränsle från kärnkraftsverk förbjuden vid något tillfälle, vilket ledde till att plutoniumbristen för rymdforskningens behov skärptes ytterligare. Nu står amerikanerna inför ett svårt val – att tillåta återvinning av uttjänat kärnbränsle eller sätta igång ny produktion – och denna fråga har en stor politisk betydelse.

Emellertid spår experter att behovet av plutoniums isotoper är på väg att sjunka. Under de senaste åren har det kommit fram experimentella belägg på att så kallad cold fusion (”kall fusion”) ger en jämförbar effekt. Det är dock svårt att förutspå huruvida kompakta vätedrivna energigeneratorer kommer att lanseras i stor skala eller inte. I ännu mindre utsträckning får man tala om framtida bruk av vätebaserad energi inom rymdforskningen. För närvarande saknas det alltså någon reell ersättning för plutonium-238.

  •  
    dela via