Vassilij Kasjin
7 oktober 2012, 13:43

Vad förändrar det kinesiska hangarfartyget?

Vad förändrar det kinesiska hangarfartyget?

Det första kinesiska hangarfartyget Liaonin är en stor och symbolisk händelse i Kinas liv som är förknippad med nationaldagen och en kongress med Kinas kommunistiska parti i november. Samtidigt avslutar denna händelse bara den första etappen i den kinesiska marinens utveckling.

Det första kinesiska hangarfartyget Liaonin är en stor och symbolisk händelse i Kinas liv som är förknippad med nationaldagen och en kongress med Kinas kommunistiska parti i november. Samtidigt avslutar denna händelse bara den första etappen i den kinesiska marinens utveckling. Det att hangarfartyget Liaonin kommit upp kan inte leda till allvarliga förändringar i styrkebalansen i regionen, men det förbereder grunden för sådana förändringar, anser experten vid centret för analys av strategier och teknologier Vassilij Kasjin.

Tesen om att Kina behöver sina egna hangarfartyg dök upp för första gången på 1980-talet av den kinesiska marinens befälhavare och senare viceordförande i Kinas centrala försvarsråd ansåg att hangarfartygen skulle bli nyttiga för att uppnå herravälde till havs och på de öar som omringar Kina. Emellertid menade man inte att Kina skulle och kunde konkurrera med USA eller Sovjetunionen på detta område. Den kinesiska marinen hade som uppgift att lösa lokala frågor i syfte att trygga Kinas intressen i omringade hav och att utöva påtryckningar på Taiwan. Skapande av högsjöflottan var i dåtiden ett framtida perspektiv.

I slutet av 1980-talet och under 1990-talet vidtogs första åtgärder för att granska utländska erfarenheter och teknologier inom byggandet och exploateringen av hangarfartyg. Man granskade både västliga och sovjetiska modeller och dokument, och det hjälpte mycket i ombyggandet av före detta sovjetiska kryssaren Varjag, köpt i Ukraina 1998. I dag samarbetar den kinesiska marinen med Brasilien och tar hänsyn till exploateringen av det enda brasilianska hangarfartyget San Paolo.

Enligt kinesiska informationskällor, är det inte tal om byggandet av vissa konkreta typer av hangarfartyg, noterar experten Vassilij Kasjin. Kina förverkligar ett långsiktigt program med flera etapper. Programmets uppfyllande kontrolleras på högsta nivå och dess status liknar rymdprogrammet. Första etappen har avslutats med ombyggandet av sovjetiska Varjag. Enligt Kinas försvarsdepartement, ska detta fartyg användas för studier och experiment.

Parallellt pågår förberedelser för uppbyggandet av det första ”helt kinesiska” hangarfartyget på ett skeppsvarv i Shanghai. Lianins roll är att skapa villkor för framgångsrikt byggande och exploatering av kommande hangarfartyg.

Den typ ab hangarfartyget som den kinesiska marinen vill få under förverkligandet av sitt program har inte så mycket gemensamt med Liaonin. Till skillnad från Varjag, ska det kinesiska hangarfartyget utrustas med elektromagnetisk katapult. Och det blir av allt att döma ett atomdrivet hangarfartyg. Det ska bära en flyggrupp med tunga jaktplan J—15, stridsflygplan Jl-9, flygplan med radarutrustning, tunga antiubåtshelikoptrar och räddningshelikoptrar.

I hangarfartygsgruppen ska också ingå fartyg av typ jagare 052D. Kina utrustar dem med ledande informationssystem, som liknar de amerikanska. Man bör notera att USA i två decennier utarbetat sådana system. Kina kan göra det fortare genom att använda de andras lösningar, men det är ändå föga troligt att det kinesiska systemet blir klart i morgon.

Emellertid kan man uppnå dessa mål tack vare tålamod, investeringar och den kinesiska ledningens kontroll över det.

  •  
    dela via